Kaupanvahvistaja

Arja Oreschnikoff on Etelä-Suomen maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja,
tunnus: 402000/223

Kaupanvahvistajaa tarvitaan todistamaan oikeaksi seuraavat kiinteää omaisuutta koskevat luovutukset: kauppa (myös esisopimuksiin), lahja ja vaihto sekä niiden korjaukset, täydennykset ja purut. Luovutuksen kohteena voi olla koko kiinteistöä, sen määräosa tai määräala sekä myös osuus yhteisiin maa- ja vesialueisiin

Kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön luovutuksen allekirjoittamalla todistuksen luovutuskirjaan, kaikkiin kappalaisiin. Ennen kiinteistön luovutuksen vahvistamista kaupanvahvistaja tarkistaa luovuttajien sekä luovutuksen saajien henkilöllisyyden sekä sen, että luovutuskirja on laadittu maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Kaupanvahvistaja antaa luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten ja molemmille luovutusosapuolille tiedotteen, jossa selostetaan henkilötietojen käyttötarkoitus.

Kaupanvahvistaja tarkistaa kiinteistötunnuksen kiinteistörekisteristä ja laatii sähköisen kiinteistöluovutusilmoituksen maanmittauslaitokselle, kahden arkivuorokauden kuluessa luovutuksen vahvistamisesta, liittämällä mukaan luovutussopimuksen. Kaupanvahvistajan vahvistamista kiinteistöjen luovutuksista ja esisopimuksista viedään tiedot Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistöjen kauppahintarekisteriin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kaupanvahvistajan palkkiota säädetään asetuksella.

  • Vuonna 2019 palkkio on 120 euroa luovutukselta + matkakulut. Lisäksi peritään mahdolliset asiakirjojen hankintakustannukset.
  • Viralliset asiakirjat, lainhuuto- ja rasitustodistus, kiinteistörekisteriote ja karttatuloste maksavat 25 € /kpl + alv 24 % /kpl.
  • Kopiot 3,- €+alv 24 %/kpl
  • Mahdolliset kilometrikorvaukset Helsingin ulkopuolelle verottajan taulukon mukaan